CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI MÔN HỌC

LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI
Giảng viên: MBA. Phạm Văn Minh

Sinh viên lưu ý: NỘI DUNG CHI TIẾT liên quan đến môn học này được trình bày ở thanh bên phải. Trang này vẫn đang được Giảng viên thay đổi và hoàn thiện. Xin bạn quay lại thường xuyên để cập nhật.